Predstavitev zbora

Moški pevski zbor Tabor z Opčin je bil ustanovljen marca leta 1969. Zbor poje v glavnem v sklopu domačega slovenskega kulturnega društva Tabor in je prisoten pri vseh vaških kulturnih prireditvah.

Zbor Tabor je neštetokrat pel v Sloveniji, je gost raznih pevskih zborov in je tudi pobraten s tremi zbori iz Slovenije in z enim zborom iz Avstrije. Skupaj s temi zbori poje pod geslom "Od Korotana do Jadrana" in sicer vsako leto v drugem kraju.

Zbor poje v glavnem narodne pesmi in pesmi slovenskih avtorjev. Posebnost zbora Tabor so pesmi v domačem narečju in pesmi v tržaščini.

Zborovodje in pevci:

Zbor je od ustanovitve vodil za 27 let profesor Sveto Grgič, nato je 9 let vodil zbor Aleksander Sluga in za njim več let Mikela Šimac. Trenutno vodi zbor David Žerjal.

Zbor šteje 18 pevcev: 6 drugih basov, 3 prve base, 5 drugih tenorjev in 4 prve tenorje.