Večer srbske folklore

Četrtek, 9. julij 2009
ob 21.00

VEČER SRBSKE FOLKLORE

S pesmijo, plesi in glasbo se bosta predstavili srbski kulturni društvi:

  • Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO iz Kopra in
  • Srbsko kulturno društvo Ponte - Mostovi iz Trsta.

Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO iz Kopra

Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO iz Kopra, ustanovljeno novembra leta 2007, deluje na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot ljudskega izročila srbskega in drugih balkanskih narodov, kot manjšinskih etničnih skupnosti v Sloveniji. Aktivnosti društva so usmerjene predvsem k izvajanju kulturnih, umetniških in izobraževalnih vsebin s področja ljudske glasbe in plesa. V društvu delujejo štiri sekcije: najštevilnejša je folklorna, sledijo ji dramska in pevska sekcija, ter orkester. Vaje vseh sekcij že od samega začetka potekajo v prostorih Krajevne skupnosti Bertoki.

Čeprav je društvo mlado, za sabo ima že nekaj samostojnih nastopov in čedalje bolj postaja prepoznavno slovenski, kot tudi mednarodni javnosti. Lansko leto so se folklorniki društva AKUD KOLO predstavili v Bolgariji na mednarodnem folklornem festivalu, letos pa v Pragi na Češkem, ter na srečanju veteranskih folklornih skupin v Srbiji. V folklorni sekciji se s plesom ukvarjajo člani različnih starosti, razdeljeni v otroško, mladinsko in veteransko skupino.

Društvo deluje pod strokovnim vodstvom predsednice društva Vesne Bajić Stojiljković, univ. dipl. etnomuzikologinje iz Kopra.

Srbsko kulturno društvo Ponte-Mostovi iz Trsta

Srbsko kulturno društvo Ponte-Mostovi iz Trsta, ustanovljeno maja 2008 je usmerjeno v ohranjanje, razvoj in promocijo kulture in ljudskega izročila svojih članov in srbske etnične skupnosti v Italiji. Delovanje je osredotočeno predvsem na folklorno skupino in na prirejanje kulturnih pobud, na katere povabijo pomembne srbske goste tako v Trstu kot drugod po Italiji. Istočasno pa si prizadevajo za medkulturno izmenjavo in integracijo med srbsko skupnostjo in mestom, v katerem živijo, s tem da se preko kulturnih mostov (Pontes-Mostovi) tu živeče skupnosti med seboj bolje spoznajo, razumejo in sodelujejo.