Openska glasbena srečanja 2017

Umetniški vodja / Direttore artistico
OLGA SOSIČ

Program:

sobota/sabato 7.01.2017, ob/alle 20.00
NOVOLETNI KONCERT / CONCERTO DI CAPODANNO
Pihalni orkester / Gruppo bandistico
ARCOBALENO
Dirigent/Dirige Erik Žerjal
nedelja/domenica 12.03.2017, ob/alle 18.00
LAURYLIN
Godalni kvartet s pridruženimi bobni
Quartetto d'archi e percussioni
nedelja/domenica 23.04.2017, ob/alle 18.00
Klavirski recital / Recital pianistico
ROK DOLENC
prof.Tamara Razem Locatelli
Glasbena matica Trst